Strijd om de Lange Weeren

17 mei 2021 – De strijd om de Lange Weeren is nu echt los gebarsten. Voor- en tegenstanders van bebouwing van deze Volendamse polder kruisen de degens. Ook de Stichting Behoud Waterland roert zich.

Op donderdagavond 20 mei discussieert de gemeenteraad van Edam-Volendam over de toekomst van de Lange Weeren. Projectontwikkelaar Scholtens en het college van burgemeester en wethouders willen deze groene polder volbouwen met huizen. De Stichting Behoud Waterland is daar tegen en heeft dat vandaag in een brief aan de gemeenteraad nog eens laten weten. De bewoners zijn verdeeld in twee kampen: de ene groep is hartstochtelijk tegen bebouwing (Stichting Natuurgebied Lange Weeren) en een andere groep is voor bouwen maar pleit voor een ander bouwplan dan de gemeente (Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren).

Geen bouwlocatie
Op 20 mei wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de visie van het college op de hele Lange Weeren én met de contouren van het bouwplan van Scholtens in een deel van de polder.
Het college ziet de Lange Weeren als een uitbreidingslocatie voor woningbouw in Volendam. De SBW is het daar hardgrondig mee oneens. Volgens haar betreft het een waardevol landschap waarvan de openheid, de cultuurhistorie en de weidevogels moeten worden gekoesterd. Ook de provincie vindt dat en heeft het gebied aangewezen als onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland.

De Lange Weeren vanaf de Zeddeweg, met aan de rechterkant de Volendamse wijk Blokgouw.   Foto: Klaas BreunissenDe Lange Weeren vanaf de Zeddeweg, met aan de rechterkant de Volendamse wijk Blokgouw. Foto: Klaas Breunissen

Creatief inbreiplan
De SBW stelt grote vraagtekens bij de cijfers over de toekomstige woningbehoefte, die het college presenteert. Ook is zij volstrekt niet overtuigd van de gemeentelijke bewering dat die woningen niet allemaal binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden.
Volgens de SBW kan dat wél. Er zijn nog een heleboel ‘inbreilocaties’ binnen de gemeente waar gebouwd kan worden. Bovendien komen er de komende jaren veel grote eensgezinswoningen vrij van oude mensen die verhuizen of sterven. Die woningen kunnen geschikt gemaakt worden om te voorzien in de actuele woonvraag.
De gemeente moet daarvoor een creatief en realistisch plan maken én uitvoeren, vindt de SBW. Dan hoeft de Lange Weeren helemaal niet bebouwd te worden.

Bestuursakkoord
De bouwplannen van Scholtens en het college zullen dor onder meer de provincie niet goedgekeurd worden, omdat zij in strijd zijn met het Bestuursakkoord Pilot Waterland. Dit akkoord is in 2011 gesloten tussen het rijk, de provincie en de Waterlandse gemeenten. Daarin wordt de bescherming van het landschap geregeld en dat er in de Lange Weeren nog hoogstens 740 woningen gebouwd mogen worden als per gebouwde woning € 10.000 wordt afgedragen om te investeren in extra groen en recreatie.
De huidige plannen gaan echter uit van 940 woningen en de groene compensatie is ‘alternatief’ maar ongeloofwaardig geregeld. De SBW ziet uit naar de conclusie van het Kwaliteitsteam van onafhankelijke deskundigen, dat de plannen zal beoordelen.