15 april 2021 – Er is een landelijke petitie gestart om de leefomstandigheden voor de grutto en andere weidevogels te verbeteren. U kunt ook tekenen!

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Hun aantallen lopen dramatisch achteruit. De weilanden worden leeg. Ook in de regio Waterland.
Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom roepen we de landelijke overheid op om in actie te komen.

Aanvalsplan
Vorig jaar presenteerden een aantal natuurorganisaties, samen met oud-minister Winsemius, het Aanvalsplan Grutto.
Op dat plan wordt voortgeborduurd met de huidige petitie. De nieuw te vormen regering wordt opgeroepen het Aanvalsplan Grutto op te nemen in het regeerakkoord en de weidevogels te redden.
Heel concreet worden twee eisen uit het Aanvalsplan in de petitie genoemd:
Zorg voor minimaal 30 gebieden van 1.000 hectare waar weidevogels optimaal worden beschermd.
Garandeer de boeren in deze gebieden ene goed inkomen.

Teken
U kunt ook tekenen via de volgende link van de Vogelbescherming.