12 april 2021 – In november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Purmerend en Beemster. De Stichting Behoud Waterland (SBW) doet een paar suggesties voor de verkiezingsprogramma’s.

De gemeenten Purmerend en Beemster gaan fuseren en vormen per 1 januari 2022 de ene gemeente Purmerend. Om die nieuwe gemeente van een volksvertegenwoordiging te voorzien worden op 4 november aanstaande verkiezingen gehouden.

Bouw geen dure woningen in het Purmerbos!  Foto: Klaas BreunissenBouw geen dure woningen in het Purmerbos! Foto: Klaas Breunissen

Brief
De SBW vindt dat het belang van natuur, landschap en cultuurhistorie in de nieuwe gemeente serieuzer moet worden genomen dan in de huidige twee afzonderlijke gemeenten. Zij heeft daarom een brief met drie suggesties gestuurd naar de politieke partijen die bezig zijn met het schrijven van hun verkiezingsprogramma.
De boodschap van de SBW is kort en duidelijk. Bouw niet in het landelijk gebied. Houdt het Beusebos, de weilanden van Zuidoostbeemster en het natuur- en recreatiegebied in Purmer Zuid Zuid groen. Dus stop met de bouwplannen voor een hotel in het Beusebos, schrap de woningbouwplannen in werelderfgoed De Beemster en Stelling van Amsterdam en stop met de peperdure woningbouw in het groen aan de zuidkant van de Purmer. Groen opofferen voor deze plannen is onnodig en ongewenst.