13 maart 2021 – Het CDA voert campagne voor de afschaffing van het Bijzondere Provinciaal Landschap in Noord-Holland. Met steun van de VVD, PVV en FVD.

Afgelopen maandag 8 maart was er een overleg van de Tweede Kamer Commissie van Binnenlandse Zaken over wonen. CDA-woordvoerder Terpstra zei dat er in het land te weinig woningen gebouwd worden om de woningvraag van de komende jaren op te lossen. Hij pleitte voor ‘meer locaties, minder regels en meer Rijksregie’.

Buitenstedelijk bouwen
Terpstra vond dat het Rijk het beleid van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland moest overrulen en een aantal buitenstedelijke bouwlocaties moest aanwijzen. Ook de Ladder van Duurzame Verstedelijking, de landelijke beleidslijn dat éérst moet worden gekeken of woningbouw binnenstedelijk mogelijk is voordat uitleglocaties in aanmerking komen, moest wat hem betreft de prullenbak in.
Heel concreet had Terpstra het over de polder Rijnenburg in de provincie Utrecht en over de Gnephoek in Alphen aan de Rijn (Zuid-Holland). In Noord-Holland belemmert het bestaan van Bijzondere Provinciale Landschappen de woningbouw, aldus de CDA-er. ‘Schaf ze af, minister.’

Koersverscherping
Terpstra’s optreden is een opmerkelijke verscherping van de koers die het provinciale Noord-Hollandse CDA al eerder had ingezet.
Tijdens de discussie en besluitvorming over de Provinciale Omgevingsverordening (POV) in oktober vorig jaar pleitte het CDA voor hoge prioriteit voor woningbouw en diende zijn woordvoerster vele voorstellen in om op specifiek omschreven plekken woningbouw boven landschapsbescherming te laten gaan. Vrijwel al die voorstellen werden door de meerderheid van Provinciale Staten verworpen.
Het landelijk CDA gaat nu een forse stap verder en laat het maatwerk varen. De landelijke partij stelt voor álle Bijzondere Provinciale Landschappen in de provincie af te schaffen. Ongeacht of die plekken wel of niet geschikt zijn voor woningbouw. Gewoon simpel: weg met de bescherming van cultuurlandschappen, lintbebouwingen, stolpenstructuren, leefgebieden van weidevogels, open ruimte en vergezichten.

Het CDA wil dit soort landschappen vogelvrij maken voor bebouwing   Foto: Nicolette den HartogHet CDA wil dit soort landschappen vogelvrij maken voor bebouwing Foto: Nicolette den Hartog

Motie verworpen
Minister Ollongren (D66) van Wonen keerde zich tegen het voorstel van de CDA-er. Volgens haar is het een bevoegdheid van de provincies om op basis van de Wet Natuurbescherming Bijzondere Provinciale Landschappen aan te wijzen. Ingrijpen van Rijkswege is ook niet nodig, omdat Noord-Holland op dit moment voldoende (harde) plancapaciteit heeft om de noodzakelijke woningen te bouwen. ‘Ik zie geen reden om daar van bovenaf in te grijpen’, aldus de minister.
Maar Terpstra zette door en diende een motie in, die uitmondde in het verzoek aan de regering om ‘stappen te zetten om het Bijzondere Provinciaal Landschap af te schaffen in de provincie Noord-Holland en zo meer woningbouw mogelijk te maken’.
Een paar dagen later stemde de Tweede Kamer over de motie. Hij werd met een nipte meerderheid (met 76 tegen 73 stemmen) verworpen. Voor stemden: CDA, VVD, PVV en FVD.

Doorpakken
Opmerkelijk is dat de motie van Terpstra mede werd ingediend door Kamerlid Koerhuis van de VVD. Koerhuis is partijgenoot van gedeputeerde Loggen in Noord-Holland, die verantwoordelijk is voor de instelling van Bijzondere Provinciale Landschappen en voor wonen.
‘Nu doorpakken!’ luidt de verkiezingsleus van het CDA. Afgelopen week heeft het CDA laten zien waar haar prioriteiten liggen: woningbouw gaat boven de bescherming van waardevolle landschappen en het werkgebied van boeren. Aan dat soort doorpakken hebben wij geen behoefte.