1 maart 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept de gemeente Amsterdam op haar landelijk gebied ten noorden van de stad concreter en beter te beschermen. En vrijwaar het landelijk gebied van windturbines en een nieuw bos s.v.p.!

 

Het ontwerp van de hoofdstedelijke Omgevingsvisie staat vol met prima groener ambities. Zoals: woningbouw binnen de stad en niet in het landelijk gebied, verduurzaming van de energievoorziening en de landbouw, en de bescherming van natuur en landschap.
Maar als we preciezer kijken naar de Amsterdamse plannen voor het eigen landelijk gebied ten noorden van de stad, dat onderdeel is van de regio Waterland, maakt de SBW zich ook bezorgd. Die zorgen heeft de SBW opgeschreven in haar zienswijze aan de gemeente Amsterdam.

Molens
De gemeente heeft grote ambities als het gaat om de verduurzaming van onze energievoorziening. Prima. Maar in haar enthousiasme heeft ze ook een aantal zoekgebieden voor de plaatsing van windmolens en zonneparken aangewezen, die zich daarvoor niet lenen. Zoals haar eigen grondgebied Landelijk Noord en de rest van de regio Waterland.
Volgens de SBW staat de bouw van met name windmolens haaks op het streven van velen, ook van de gemeente Amsterdam, om de kernkwaliteiten van het Waterlandse landschap te beschermen. Tot die kernkwaliteiten behoren onder andere: openheid, ruimtelijkheid én habitat van weidevogels. Voor de SBW reden om Amsterdam te adviseren: schrap het landelijk gebied benoorden Amsterdam als zoekgebied voor windmolens en zonneparken.

Weidevogels houden niet van roofvogels   Foto: Ton PietersWeidevogels houden niet van roofvogels Foto: Ton Pieters

Bomen
Eenzelfde probleem doet zich voor met het plan van Amsterdam om ergens in of vlakbij de stad een nieuw bos aan te leggen. Voor de natuur, voor het milieu en voor de leefbaarheid. Prima natuurlijk.
Maar we weten allemaal dat bomen en bos zich slecht verdragen met weidevogels. Hoge bomen trekken roofvogels aan en weidevogels gaan niet nestelen in de buurt van bomen en bos.
Het is nog niet duidelijk waar Amsterdam dat nieuwe bos precies denkt aan te planten. maar op een aantal kaarten van de ontwerp-Omgevingsvisie staan op allerlei plekken in Landelijk Noord icoontjes van bomen/bos. De SBW adviseert Amsterdam echter dringend de ambities om de weidevogelstand en de openheid van de regio Waterland niet het onderspit te laten delven tegen de bpsambities van de stad.

Wachten op antwoord
De inspraakperiode op de ontwerp-Omgevingsvisie is op 3 maart gesloten. Het college van burgemeester en wethouders zal de komende maanden een Nota van Beantwoording op alle reacties opstellen. Het is de verwachting dat later dit jaar de Amsterdamse gemeenteraad zich zal buitegen ver de Omgevingsvisie en deze definitief zal vaststellen.