15 januari 2021 – Het plaatsen van windmolens in Landelijk Noord ondermijnt u uw eigen beleid, gemeenteraadsleden van Amsterdam.  Bekleed geluidswallen en daken met zonnepanelen.  Aldus de Stichting Behoud Waterland (SBW) op een inspraakavond van de gemeente Amsterdam.

 

Honderdzestig insprekers hadden zich voor dinsdagavond 12 januari aangemeld. Op de agenda van de Amsterdamse gemeenteraadscommissie stond het concept van de Amsterdamse zoekgebieden voor de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid. Wij hebben daar eerder over geschreven. Daarin wordt het landelijk gebied van Amsterdam-Noord aangewezen als zoeklocatie voor de plaatsing van windmolens. Vanwege de grote belangstelling kreeg iedere inspreker maar 1 minuut digitale inspreektijd.

Ongeloofwaardig

Het merendeel van de insprekers waren individuele burgers. Zij maakten zich zorgen om hun gezondheid vanwege de negatieve effecten van het lawaai en de slagschaduw van de molens.  Ook klaagden zij over het gebrek aan communicatie door de gemeente en het ondoorzichtige besluitvormingsproces.

De SBW bracht in haar 1 minuut landschappelijke en recreatieve argumenten naar voren. Windmolens in Landelijk Noord tasten de openheid en de groene randzone voor stedelijke voorzieningen aan, verslechteren de habitat voor weidevogels en verstoren de stilte.

Volgens een gemeentelijke notitie beperken windmolens de aanwezigheid van mensen en woningen, maar de gemeente wil juist het landelijk gebied van de Waterlandscheg toegankelijker maken voor meer recreanten. De SBW riep de gemeente op haar eigen beleid niet ongeloofwaardig te maken.

De SBW bepleit de plaatsing van zonnepanelen op geluidschermen en daken.De SBW bepleit de plaatsing van zonnepanelen op geluidschermen en daken.

Bovenregionale benadering

Volgens de SBW moet de plaatsing van windmolens anders benaderd worden dan nu gebeurt met die RES-sen, waarbij iedere gemeente zijn windaandeel moet leveren. Zo’n decentrale benadering leidt niet tot de beste oplossingen, daarvoor is een bovenregionale benadering gewenst want gebieden verschillen wat betreft de hoeveelheid wind die er waait en de kwetsbaarheid van het landschap.

Dat wordt ook bepleit door het College van Rijksadviseurs. Volg hun advies, aldus de SBW, en kies in de regio Waterland voor de plaatsing van zonnepanelen op alle daken en geluidswallen.

Twee dagen na de inspraakavond besprak de raadscommissie het RES-voorstel. Zij maakten veel kritische opmerkingen en stelden veel vragen aan de verantwoordelijk wethouder. Er staat nog een expertmeeting gepland en op 10 februari bespreekt de gemeenteraad de Amsterdamse zoekgebieden.