Energietransitie moet beter

10 september 2020 – De provincie houdt bij haar planvorming voor de opwekking van duurzame energie onvoldoende rekening met het landschap. Dat schrijft de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie.

 

Het provinciebestuur heeft in april voor het zuidelijk deel van de provincie een zogenaamde concept-RES opgesteld, een Regionale Energie Strategie. In deze RES beschrijft de provincie waar volgens haar windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De SBW heeft vandaag in een brief daarop gereageerd.

Schaalniveau
Een aantal gezaghebbende ruimtelijke adviseurs hebben in adviezen aangegeven (zoals het College van Rijksadviseurs en de Provinciale Adviseur ruimtelijke Kwaliteit), dat het belangrijk is op regionaal en landelijk schaalniveau af te wegen waar het beste windmolens en zonneweiden kunnen komen.
Het meest geschikt daarvoor zijn grootschalige, rationele landschappen, havengebieden en op plekken waar het het hardste waait. Ongeschikt zijn natuurgebieden en landbouwgronden.
De SBW steunt een dergelijke benadering. Wij schreven daar al eerder over.

De SBW pleit voor meer zonnepanelen op gevels, daken, parkeerplaatsen en geluidsschermenDe SBW pleit voor meer zonnepanelen op gevels, daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen

Op gevels en schermen
De concept-RES voor Noord-Holland Zuid slaat het verstandige advies van deze ruimtelijke adviseurs in de wind. Dat leidt ertoe dat de provincie allerlei plekken in Natura 2000-gebieden en in het Bijzondere Provinciaal Landschap windmolens en zonneweiden noemt alles mogelijke locaties. Zij denkt bijvoorbeeld aan windmolens windmolens op de Bukdijk op Marken midden in het Natura 2000-gebied Markermeer/IJmeer en aan een zonneweide in een weiland in Edam midden in het Bijzondere Provinciale Landschap.
De SBW bepleit in haarbrief aan de provincie de adviezen van de ruimtelijke deskundigen te volgen en in de regio Waterland ‘alleen zon op gevels, daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen langs wegen en dergelijke op te nemen’ als geschikte locaties.