Waterlandscheg geen park!

22 juni 2020 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept de gemeente Amsterdam op van het landelijk gebied vlak benoorden de ringweg A10 geen park te maken. ‘Verlandschapsparking is ongewenst.’

 

De gemeente Amsterdam heeft vorige maand haar ontwerp-Groenvisie uitgebracht. Daarin beschrijft zij hoe zij de komende jaren met het groen in en om de stad wil omgaan. Mensen en groepen kunnen tot 25 juni een inspraakreactie op de visie opsturen. De SBW heeft dat gedaan. In het najaar stelt de gemeenteraad de groenvisie, al dan niet gewijzigd, vast.

‘Groen tenzij’

Uit de ontwerpvisie blijkt dat Amsterdam serieus werk maakt van de bescherming van het groen in de stad, voor haar bewoners en voor de planten en dieren.

Zij wil waar het kan, de verharding van de grond vervangen door groen voor een prettige, gezonde en natuurlijke leefomgeving met ruimte voor ontmoeting. Het uitgangspunt is ‘Groen tenzij’.

Ook natuurinclusieve bouw en beheer wil zij bevorderen en groene gebieden beter met elkaar verbinden. Prima uitgangspunten allemaal.

Koppen van scheggen

Maar in de visie zit ook een passage die de SBW verontrust. Daarin schrijft de gemeente dat zij ‘landschapsparkontwikkeling’ wil in ‘de koppen van de scheggen’.

Amsterdam heeft acht scheggen, waaronder de Waterlandscheg. Scheggen zijn groene gebieden, in de vorm van parken (zoals het Amsterdamse Bos)  of historisch cultuurlandschap (zoals Amstelland), die ver de bebouwde stad ingaan. De ruimtelijke structuur van Amsterdam is voor te stellen als een gespreide hand, waarbij de vingers de bebouwing voorstellen en de ruimte tussen de vingers de groengebieden. Dankzij die ruimtelijke structuur kunnen bewoners heel snel vanuit hun huis  grotere groengebieden bereiken.

Het bijzondere van de Waterlandscheg is dat zij niet ver de stad inreikt, maar ophoudt bij de ringweg in Amsterdam-Noord. Daar is de ringweg een harde grenst tussen bebouwd en landelijk gebied.Het gebied benoorden de ringweg A10 moet landelijk blijven en niet verparken.    Foto: Klaas BreunissenHet gebied benoorden de ringweg A10 moet landelijk blijven en niet verparken. Foto: Klaas Breunissen

Geen verlandschapsparking!

De SBW vraagt de gemeente om duidelijkheid waar zich volgens haar de kop van de Waterlandscheg precies bevindt. Dat is op dit moment heel onduidelijk.

De SBW pleit er hoe dan ook voor het gebied ten noorden van de ringweg A10 niet verder te verstedelijken. Daarmee zou het gebied zijn historisch unieke, landelijk karakter verliezen. Bovendien weten bezoekers en recreanten Waterland prima te vinden en hebben zij helemaal geen behoefte aan verlandschapsparking.

Kortom, gemeente Amsterdam, handhaaf de ringweg A10 als harde grens tussen bebouwd en landelijk gebied!