‘Niet bouwen in Waterland’

20 september 2019 - Amsterdam wil niet in Waterland bouwen. Dat zei de verantwoordelijk wethouder tijdens het raadsdebat over de nota ‘Duurzaam Landschap’.  De Stichting Behoud Waterland (SBW) zal in de gaten houden of de gemeente Amsterdam zich aan deze belofte houdt.

 

In de nota ‘Duurzaam Landschap’ heeft de gemeente Amsterdam opgeschreven hoe belangrijk zij de groene en blauwe ruimten buiten de bebouwde kom vindt. Als doelstelling formuleert zij: ‘Amsterdam streeft naar een duurzaam en met de stad verbonden landschap van hoge kwaliteit.’

Waterlandscheg

De nota bevat een aantal heldere uitgangspunten over de waarde van het landschap en de inzet van Amsterdam om die waarde in stand te houden. De SBW heeft tijdens de inspraak daarvoor haar waardering uitgesproken. Ook de proef met het toepassen van de ‘Ladder van het Landschap’, een nieuw beleidsinstrument om een schifting aan te brengen tussen gewenste en ongewenste initiatieven in het landschap, is interessant, maar moet nog wel preciezer worden uitgewerkt.

Maar de SBW heeft ook haar zorgen geuit over de aankondiging om te onderzoeken of in de hoofdgroenstructuur en de groene scheggen ruimte kan worden geboden aan sportvoorzieningen en daarbij behorende faciliteiten als kleedkamers en parkeren. De zogenaamde Waterlandscheg begint bij de ringweg A10 in Amsterdam-Noord en de gemeente wil dus onderzoeken of ten noorden van de A10 misschien nieuwe sportvoorzieningen kunnen komen.  Doe dat niet, pleitte de SBW, handhaaf de harde grens tussen stad en land daar, een harde grens die volgens de gemeentelijke nota zelf ‘nuttig en nodig’ is.

Sportvoorzieningen

In het raadsdebat over de nota op 19 september ging Anke Bakker van de Partij voor de Dieren verder in op deze kwestie. Als je iets wil onderzoeken, dan wil je ook eventueel iets mogelijk maken, zei zij. Dus begin niet aan zo’n onderzoek om sportvoorzieningen aan te leggen in de hoofdgroenstructuur, als je dat niet wil. ‘Dat is een politieke keuze.’

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck van ruimtelijke ordening bestreed deze interpretatie. ‘Mevrouw Bakker wil graag in het stuk lezen dat wij het groen opofferen. Maar wat er in de nota staat is dat wij het groen willen beschermen en dat wij ervoor willen zorgen dat er niet in Waterland gebouwd gaat worden. Sportvoorzieningen moeten bij voorkeur dicht bij de gebruikers in het stedelijk gebied liggen. Met de Ladder van het Landschap willen wij erop voorbereid zijn dat als op een gegeven moment de druk vanuit de stad groot wordt, wij een goede afweging kunnen maken.’

Omgevingsvisie

De nota ‘Duurzaam Landschap’ is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie de gemeente Amsterdam gaat maken. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie (richting 2050) voor de fysieke leefomgeving. De gemeente heeft daarvoor deze zomer een startnotitie gepubliceerd. In 2020 zal een eerste tekstversie van de Omgevingsvisie gereed zijn en de definitieve versie zal in 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

In de Omgevingsvisie zal duidelijk worden vastgelegd hoe hard Amsterdam het groene en blauwe landschap buiten de bebouwde kom zal beschermen.