Europees Hof geeft niet thuis

04 september 2019 – Het Europese Hof heeft de klacht van de Stichting Behoud Waterland (SBW) dat zij in Nederland geen eerlijk proces over woningbouwplannen in de Beemster heeft gehad, niet ontvankelijk verklaard. ‘Heel teleurstellend’, reageert SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek.

 

In april van dit jaar dienden de Stichtingen Behoud Waterland, Neckerzoom en Beemstergroen een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij beklaagden zich over een uitspraak van de Raad van State die een beroep van de stichtingen tegen een bestemmingsplan van de gemeente Beemster verwierp zonder in een aantal (naar de mening van de stichtingen) doorslaggevende argumenten te behandelen. Het betreffende bestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij- Oost’ maakt de bouw van driehonderd woningen mogelijk in het landelijk gebied van Zuidoostbeemster, terwijl dat gebied ligt in de als werelderfgoed beschermde Stelling van Amsterdam.

De gemeente Beemster wil honderden woningen bouwen in dit beschermde, open en groene gebiedDe gemeente Beemster wil honderden woningen bouwen in dit beschermde, open en groene gebied

Ongemotiveerd
De stichtingen vonden het onverteerbaar dat de Raad van State in haar uitspraak niet was ingegaan op de door hen aangevoerde argumenten. Door deze ongemotiveerd terzijde te schuiven had de Raad van State, volgens de stichtingen, hun recht op een eerlijk proces geschonden. Dat recht op een eerlijk proces is vastgelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Maar het Europese Hof heeft de klacht van de stichtingen niet ontvankelijk verklaard?
SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek: ‘Volgens het Europese Hof rechter valt onze klacht over gebrek aan motivatie door de Raad van State buiten de beschermende werking van het recht op een eerlijk proces. De Europese rechter legt niet uit waarom. Waarschijnlijk vond hij het geen interessante zaak.’

Acceptatie
Neppelenbroek is het helemaal niet eens met deze beslissing.
‘Volgens rechtspraak van het Europese Hof zelf volgt uit art. 6 dat rechters in een uitspraak de redenen van de beslissing moeten vermelden en ingaan op de standpunten van een partij die relevant kunnen zijn voor een beslissing (motivatieplicht). De reden daarvoor is dat een partij moet kunnen waarnemen dat zijn standpunten goed zijn onderzocht. In een democratische samenleving is het van groot belang dat men kennis kan nemen van de redenen van rechterlijke uitspraken. Dat is belangrijk voor de acceptatie daarvan.’

Tegen rechtsgevoel
Al jaren proberen de SBW en haar Beemster-bondgenoten voor elkaar te krijgen dat de unieke kwaliteiten van de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en De Beemster goed beschermd worden. Dat betekent dat woningbouwplannen van de gemeente Beemster in de open en groene ruimte van die beschermde gebieden niet zouden moeten kunnen doorgaan.
Tot nu toe hebben de SBW c.s. geen gehoor gekregen bij de politiek en de rechter. Wat nu, nu een gang naar de Europese rechter ook niet tot resultaat heeft geleid?
Rineke Neppelenbroek: ‘We moeten er nog over nadenken. Het opstellen van de klacht heeft ons veel energie gekost. Beroep tegen de uitspraak van het Europese Hof is niet mogelijk. Misschien rest ons niets anders dan onze wonden te likken. Maar het gaat zeer in tegen mijn rechtsgevoel. ‘