Tik op de neus

15 september 2015 – Industrieterrein Oosthuizerweg in Edam mag van de Raad van State niet uitbreiden. Dat is een gevoelige tik op de neus voor de gemeente en een klinkende overwinning voor de Stichting Behoud Waterland en de Stichting ‘Ook Vogels Hebben Bouwdrift’.


Op 8 oktober 2015 stelde de gemeenteraad van Edam-Volendam het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Oosthuizerweg’ vast. Daarin werd de herstructurering van het bestaande industrieterrein in Edam mogelijk gemaakt, evenals een uitbreiding ervan met 8,9 hectare.
De Stichting Behoud Waterland en de lokale groep ‘Ook Vogels Hebben Bouwdrift’ hadden de gemeenteraad middels zienswijzen en inspraak tevergeefs tot andere gedachten proberen te brengen. Zie daarover een eerder bericht op deze website: Volendamse  Wildgroei. Na het raadsbesluit stapten de beide Stichtingen naar de rechter, de Raad van State.

Baanstee-Noord
De Raad van State heeft op 14 september uitspraak gedaan.  Zij onderschrijft grotendeels de argumenten die beide stichtingen naar voren hebben gebracht en ‘vernietigt’ het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het onderdeel uitbreiding van het industrieterrein.
De Raad van State oordeelt dat de gemeente niet de actuele regionale  behoefte aan bedrijventerrein heeft vergeleken met het regionale aanbod. Dat had ze wettelijk wel moeten doen. Als ze dat gedaan zou hebben, had ze meteen gezien dat - op een kilometer afstand -  het regionale bedrijventerrein Baanstee-Noord ligt, waar tientallen hectares braak liggen te wachten op bedrijven.
Ook de argumenten van de gemeente dat de bedrijven die belangstelling hebben, graag in de gemeente Edam-Volendam willen blijven en dat Edam-Holland een beschermde geografische aanduiding is, vinden bij de hoogste bestuursrechter geen genade.

Stelling van Amsterdam
Een andere miskleun van de gemeente, die door de Stichtingen bij de Raad van State naar voren is gebracht, is dat het gebied waarop de uitbreiding van het industrieterrein zou plaatsvinden, ligt binnen het gebied van de Stelling van Amsterdam. De Stelling is werelderfgoed en kent een specifieke bescherming. De gemeente heeft in haar bestemmingsplan daar helemaal geen rekening mee gehouden. Dat is in strijd met de wet en ook daarom is dat een argument voor de Raad van State de uitbreidingsplannen van het industrieterrein af te keuren.
Overigens valt hierbij de provincie ook wat te verwijten. Op de provinciale kaart die hoort bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) staat de ‘Stellingzone’ fout aangegeven. In de PRV ligt het plangebied buiten de Stellingzone, maar hier geldt de landelijke regelgeving en wel de kaart uit het Barro, het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening.

Overwinning
De beide stichtingen zijn opgetogen dat de rechter hen gelijk heeft gegeven en de politiek corrigeert. Rineke Neppelenbroek, voorzitter van de Stichting Behoud Waterland, die optrad als gemachtigde van beide stichtingen: ‘We zijn blij met deze klinkende overwinning op de zotte uitbreidingsplannen van de gemeente Edam-Volendam. De les voor de gemeentepolitici is dat zij daadwerkelijk regionaal moeten kijken en samenwerken. Ze moeten zich niet benauwd opsluiten in hun eigen gebiedje, want dat gaat ten koste van het landschap en zorgvuldig ruimtegebruik. Daaraan moet nu eindelijk eens prioriteit worden gegeven.’