22 juni 2020 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept de gemeente Amsterdam op van het landelijk gebied vlak benoorden de ringweg A10 geen park te maken. ‘Verlandschapsparking is ongewenst.’

3 juni 2020 – De gemeente Beemster gaat door met de vernieling van het werelderfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Dat blijkt uit de vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster. De Stichting Behoud Waterland is boos en verdrietig.

19 mei 2020 ---  De Stichting Behoud Waterland (SBW) is kritisch positief over de nieuwe Omgevingsverordening die de provincie in de maak heeft. Dat blijkt uit de zienswijze die de SBW, mede namens veertien organisaties, vandaag heeft ingediend. ‘Voor het behoud en versterken van bijzondere landschappen en natuurgebieden is meer duidelijkheid nodig.’

Grutto bij Zuiderwoude. Foto Jeroen HaakGrutto bij Zuiderwoude. Foto Jeroen Haak