14 juli 2024 – Urgenda en LTO zijn in september 2020 een prachtige actie gestart om melkveeboeren te helpen aan meer kruidenrijk grasland door het aanbieden van kruidenrijk zaaigoed tegen een flinke korting. De actie is tot stand gekomen door donaties van burgers, bedrijven en organisaties. Stichting Behoud Waterland sponsort deze actie.

1 juli 2024 – Drie grote natuur- en milieuorganisaties roepen iedereen op de onnodig sluipende verstening van ons Noord-Hollandse landschap te voorkomen door vóór 31 juli a.s. zijn of haar mening te geven. De SBW steunt deze oproep. Samen staan we sterk!

30 mei 2024 - De provincie wil gemeenten meer ruimte geven om woningen te bouwen, zelfs in Bijzonder Provinciaal Landschap. Volgens SBW en landschaps- en natuurorganisaties leidt het voorstel tot een wildgroei aan wijkjes.

“Veldkrekel op brunel” van Sjarifah Meijerman“Veldkrekel op brunel” van Sjarifah Meijerman