30 april 2024 - De gemeenteraad heeft op 25 april jl. de Gebiedsvisie Oostflank Purmerend ongewijzigd vastgesteld. De flinke kritiek van verschillende organisaties en bewoners leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden allemaal verworpen door de meerderheid van de raad, op twee moties na betreffende verkeer.

22 april 2024 - Op zaterdagmorgen 25 mei a.s. organiseert Stichting Behoud Waterland een wandelexcursie in Waterland-Oost bij Ransdorp. Wandel mee! Deelname is gratis.

April 2024 – De Stichting Behoud Waterland heeft in het kader van haar 50-jarig jubileum een fantastische avond met bevlogen sprekers georganiseerd over het Waterlandse landschap in de kerk van Broek in Waterland op 12 maart jl. De belangstelling was enorm, er waren meer dan 200 mensen.

Michèle Thole – vergezicht ZuiderwoudeMichèle Thole – vergezicht Zuiderwoude