14 januari 2023 – Op 7 januari jl is oud-bestuurslid van de Stichting Behoud Waterland (SBW) Rijk van den Hoek op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd gecremeerd in zijn woonplaats Amsterdam-Noord.

16 december 2022 – De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft besloten een ambitieus woningbouwplan voor de Lange Weeren ter goedkeuring voor te leggen aan de provincie. Volgens de Stichting Behoud Waterland (SBW) voldoet het plan niet aan de afgesproken voorwaarden en is het een slecht bouwplan.

26 oktober 2020 – De lobby van de bouwsector om duizenden woningen in het groen te bouwen laat weer van zich horen. Zijn rapport rammelt aan alle kanten.

Watertoren van Kwadijk.  Foto: Nick RuiterWatertoren van Kwadijk. Foto: Nick Ruiter