12 november 2020 – In het belang van ons cultuurhistorisch landschap en de weidevogels moet worden gestopt met het scheuren van graslanden en het dempen van sloten. De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept in brieven zes Waterlandse gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor het behoud daarvan te nemen.

23 oktober 2020 – Provinciale Staten hebben gisteravond de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. De vereenvoudiging van de provinciale regelgeving heeft niet geleid tot een zwakkere bescherming van het landschap. Dat is een goede zaak, vindt de Stichting Behoud Waterland.

12 oktober 2020 - De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland beramen een nieuwe aanslag op de Purmer. Ze willen er een nieuw bedrijventerrein aanleggen. De Stichting Behoud Waterland (SBW) slaat alarm.

Onderweg op de fiets een mooi herfstplaatje geschoten in Middelie. Foto NicoletteOnderweg op de fiets een mooi herfstplaatje geschoten in Middelie. Foto Nicolette