10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.

september 2021 - De Stichtingen Behoud Waterland en Vrienden van het Beusebos organiseren een protest-excursie op zaterdagochtend 18 september a.s. rond het Beusebos in Purmerend.

26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.

Landelijk Noord in de nazomerzon, foto Klaas BreunissenLandelijk Noord in de nazomerzon, foto Klaas Breunissen