26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.

20 juni 2021 – De provincie moet de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aanscherpen om de natuur-, cultuur- en landschapswaarden beter te beschermen. Dat bepleit de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie. In het najaar is de besluitvorming hierover.

15 juni 2021 – Op maandag 5 juli stellen Provinciale Staten de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) vast. Dan besluiten zij ook of er nieuwe windmolens worden geplaatst in het open landschap van de regio Waterland.

Suppend van Broek in Waterland naar De Leek op een zonnige dag.  Foto: Rik KingmaSuppend van Broek in Waterland naar De Leek op een zonnige dag. Foto: Rik Kingma